Stránka bude trvale rozšiřována - těším se na Vaší další návštěvu - někdy příště

Několik rad pro první kroky s foukací harmonikou

Stránky skupiny Best moments

 

Protože jsem nikde na českém netu nenašel  nic pro začátečníky, kteří chtějí zkusit hrát na foukací harmoniku, rozhodl jsem se, že ač sám začátečník, uvedu v češtině alespoň to, co sám pokládám za důležité a podstatné. Profíci nechť prominou, že jim fušuji do řemesla - budu jim vděčný za všechny podněty a nápady. Taktéž prosím o prominutí případných nepřesností v terminologii, nejsem profesionální hudebník a postupy i návody zde uvedené jsou přeloženy či převzaty z volně dostupných podkladů. Stránky budu postupně rozšiřovat, takže na ně občas zabrowsněte a zkuste, zda se neobjevilo něco pro vás nového nebo zajímavého. Předpokládám, že ti z vás, kteří mají chuť do hraní, ovládají alespoň základy notového záznamu, proto se nebudu věnovat opakování základních hudebních značek - odpovídající podklady lze na netu nalézt v dostatečném rozsahu. Nakolik to pro mě bude technicky možné, uvedu postupně i ukázky jednotlivých zvuků v mp3. Pokud budete mít pro tyto stránky nějaké podněty, zašlete mi je laskavě  na adresu harmonika1@seznam.cz - předem děkuji. Na začátek se budu podrobněji věnovat nejvíce rozšířeným, diatonickým "foukačkám".

 

 

Stručný obsah

Volba harmoniky -Straight harp a Cross harp - Tóny nástroje - Správné držení - Hraní jednotlivých tónů - Dosažení dobrého tónu - Foukací harmonika a blues - Zvukové efekty - Více harmonik během hry - Užitečné odkazy

 

Volba harmoniky

Existuje v bluesové nebo country hudbě nějaké nejčastější (nejoblíbenější) ladění? Nejprodávanější ladění jsou následující, a sice právě v tomto pořadí: C, A, G, D, E, F, Bb, Eb.                                             

 

Řada začátečníků se ptá, s jakým laděním harmoniky je nejlepší začít. Položte si tyto dvě otázky:

1) Chci se věnovat sólové nebo skupinové hře?

2) Jakému druhu hudby se chci věnovat?

Odpověď na otázku 1:

Pokud chcete provozovat sólovou hudbu, nebo prostě hrát pro vlastní potěšení, můžete použít jakékoli ladění; jinými slovy: jakákoli skladba může být podána v jakémkoli ladění, bez ohledu na její původní ladění nebo požadavky skladatele či umělce. Pokud však chcete provozovat skupinovou hru (duo, hudební tělesa všeho druhu atd.) nebo hrát s playbackem, pak se volba ladění musí podřídit dané situaci.

Odpověď na otázku 2:

Pro zjištění, jaké ladění harmoniky budeme chtít kupovat, je rozhodující otázka, jakému stylu se chceme věnovat - Straight harp (hra v 1. poloze, tedy např. harmonika v C-dur pro skladbu v C-dur) nebo Cross harp (2. poloha, tedy např. harmonika A-dur pro blues v E-dur). Pokud budete chtít hrát jednoduché melodie nebo lidovou hudbu, patrně zvolíte lépe styl Straight harp. Při takové hře budete nejprve používat foukané tóny, zdůrazňovat foukané noty a akordy. Použijete tedy harmoniku C-dur pro ladění C-dur.

Pokud budete chtít provozovat expresivnější hudbu ve stylech blues, rock, country a pop music, patrně budete chtít hrát stylem Cross harp, což znamená, že začnete používáním vtahovaných a ohýbaných tónů (bending) a akordů, takže např. použijete harmoniku v C-dur pro skladby v G-dur.

90% dnešních hráčů používá pro blues, rock, country a pop music styl Cross harp. Je důležité vědět, že bez ohledu na jakékoli durové ladění diatonických harmonik zůstává rozložení tónů stejné, což znamená, že pokud budete chtít hrát "Na Okoř je cesta" na harmonice v C-dur, můžete tuto skladbu bez jakýchkoli změn (samozřejmě kromě ladění) hrát na jakékoli durové harmonice (G, A, Bb, F atd.) za použití stejných kanálů.

Pokud je vaším cílem hra ve skupině a pokud možno ve všech situacích, budete patrně muset zakoupit všech 12 ladění spolu s nízkým F a vysokým G. Pokud začínáte, pak vám nejspíše postačí harmoniky v laděních C,  A,  G,  D a  E.

CROSSHARP: 

Když kytara hraje blues v tónině

Použijeme harmoniku v tónině

Jakou harmoniku použijeme

pro styl Crossharp?

D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#

G    
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#   

Proč se harmonika v C-dur používá pro hraní v G-dur?

Něco informací o hraní v polohách: i když lze v řadě druhů hudby používat jednu harmoniku v různých polohách, používá většina hráčů pouze první 2 polohy - Straight harp a Cross harp.

Straight harp - 1. poloha

  • začíná na #1 foukaným tónem
  • zdůrazňuje foukané tóny
  • používá např. harmoniku C-dur pro hraní v C-dur

Durová diatonická harmonika byla původně navržena pro hraní jednoduché lidové hudby 19. století a její notace odpovídala tomuto účelu. Původní styl hraní, nazývaný Straight harp, byl vhodný pro jednoduché melodie, lidovou hudbu a jiné druhy hudby, vyžadující přesnou melodickou linku s některými akordy.

Styl Straight harp je dnes některými hráči stále používán, ale vzhledem k jednoduchosti jeho zvuku není tak populární jako styl Cross harp.

Cross harp - 2. poloha

  • začíná na #2 vtahováním
  • zdůrazňuje vtahované tóny a bending
  • používá např. harmoniku C-dur v G-dur

Vývoj blues, rockové hudby a country vyžadoval expresivnější doprovod. Hráči na harmoniku začali experimentovat a zjistili, že když používali hlavně vtahované tóny, nástroj zněl jinak.

Došlo tak k vývoji nového, plynulejšího stylu hraní, nazývaného Cross harp - tento styl je „soulovější“ a „expresivnější“, protože používá více vtahované a ohýbané tóny (bending).

Pozor! - Cross harp se používá v jiném ladění než Straight harp a podle této zásady je nutno vybírat ladění kupované harmoniky.

 zpět

Tóny nástroje

Diatonická foukací harmonika (angl. "Blues harp"), má vždy určité ladění. Nejprve budeme hovořit o harmonice v C-dur, harmoniky se ale běžně prodávají ve všech možných laděních v dur i mol.

 

  zpět

Správné držení nástroje

Uchopte harmoniku čísly kanálů nahoru mezi palec a ukazováček levé ruky. Pravou ruku položte na levou tak, aby se za harmonikou vytvořila jakási "kapsa", která vám pomůže při různých zvukových efektech (rezonanční komora). Otvíráním a zavíráním tohoto rezonančního prostoru můžete do určité míry měnit zvuk nástroje.

 

  zpět

Hraní jednotlivých tónů

Nejprve musíte dosáhnout čistého jednotlivého tónu. Pro hraní tónů máte dvě možnosti - hraní ústy do špičky nebo hraní takovým způsobem, při kterém jednotlivé kanály harmoniky ucpáváte jazykem. U harmoniky typu Blues harp je lépe upřednostnit hraní jednotlivých tónů ústy do špičky, protože jazyk tak můžete využít pro jiné efekty - přesto byste měli vyzkoušet oba způsoby, abyste mohli použít různé triky a zvukové efekty.

 

Hraní s ústy do špičky

Vytvarujte rty do jakési špičky, jako kdybyste chtěli pískat a nasaďte harmoniku k ústům zhruba na jejím středu jedním z otvorů. Pokuste se při foukání dosáhnout čistého, dobře znějícího tónu. Měňte případně tvar rtů tak, abyste takového jednotlivého tónu dosáhli. Pak se pokuste stejným otvorem vzduch nevyfukovat, nýbrž nasávat. Až když zvládnete dobrý tón při vdechu i výdechu, zkuste to u jiného otvoru harmoniky. Nyní se pokuste přecházet od jednoho tónu k druhému, aniž by zazněl víc než jeden tón.

 

Pokud Vám nástroj hned dobře nezní, nemusí to být vina nástroje! Pokuste se zahrát i hlubší tóny a "dýchejte" přes harmoniku. Nižší tóny je třeba hrát "měkčeji" než vyšší. Časem bude vaše hra jistě stále lepší. Pokuste se zahrát nějaké jednoduché melodie podle sluchu - získáte tak jistotu při nasazení nástroje.

 

"Zakrývaná" hra

Při hraní se zakrýváním jednotlivých kanálů jazykem uchopte harmoniku tak, aby rty obklopovaly nástroj jako prsty na jejím plechovém obalu. Nyní vysuňte jazyk tak, aby přilehl k otevřeným kanálům a zakryl ty, které potřebujete uzavřít. Posuňte jazyk o něco doleva tak, aby v pravém koutku úst vznikl malý otvor, kterým se můžete nadechnout  a vydechnout. Dbejte na čistý zvuk.

S těmito schopnostmi byste měli zahrát na foukací harmonice stupnici C-dur.

 

   zpět

Podívejte se na uspořádání tónů: v první oktávě  (mezi otvory 1 a 3) chybějí tóny "f" a "a" (kvarta a sexta) a v poslední oktávě  (otvory 8 až 10) tón "h" (septima). Zato můžete tón "g" v první oktávě hrát při vdechnutí i vydechnutí. Je důležité si toto uspořádání tónů dobře zapamatovat, protože jednotlivé tóny patří k určitým harmoniím, které v hudbě hrají důležitou roli.

 

Dosažení dobrého tónu

K dobrému tónu patří dobře znějící, rovnoměrné vibráto. Všeobecně se používá ruční vibráto, vibráto jazykem a vibráto, vytvářené ohryzkem nebo bránicí.

 

Ruční vibráto                       Ukázka v mp3

Vytvořte pomocí rukou za harmonikou rezonační prostor. Prsty pravé ruky tento prostor otevřete - zjistíte, že se barva tónu změnila. Pohybujte prsty sem a tam a zvuk harmoniky začne vibrovat. Dbejte přitom na rovnoměrný pohyb, zejména u dlouhých tónů.

 

Vibráto jazykem                   Ukázka v mp3

Do harmoniky foukejte nebo vzduch vtahujte a pohybujte přitom jazykem, jako byste říkali JOJ - JOJ. Pomocí pohybu jazyka tak vznikne vibráto, které má poněkud jinou barvu než předchozí styl. I zde dbejte na rovnoměrnost zvuku.

 

Vibráto, vytvářené ohryzkem nebo bránicí       Ukázka v mp3

Zahrajte tón vtahováním vzduchu a ohryzkem se snažte vytvořit charakter zvuku "Á". I zde zjistíte, že se zvuk mění - je hlubší. Vtahujte dál  a vytvářejte řadu "Áček" za sebou. Vtahované tóny znějí v tomto stylu lépe než foukané. Pomocí správně vytvarovaných rukou dosáhnete různého zabarvení zvuku.

                                                                                                                                                                           zpět

Foukací harmonika a blues             

 

Blues pochází z jižních států USA a je založen na 12taktovém "bluesovém" schámatu. Jeho hlavním prvkem je improvizace kolem pevné harmonické linky o délce 12 taktů. Pro harmoniku v C-dur jsou důležité akordy C - F - G7.

 

 

Zkuste si akordy zapamatovat spolu s polohou tónů, které najdete na harmonice. Pokuste se je všechny zahrát. Následující malé sólo, skládající se jen z tónů těchto tří akordů, vám ukáže bluesovou strukturu skladby.

 

Bluesové téma

 

Uvedené noty samozřejmě nejsou jediné, které u blues můžete použít. Mezi těmito tóny používá bluesový hráč hlavně  takové, které jsou odvozeny ze základního akordu a vytvářejí tedy "sousední" tóny určité harmonie. Právě tyto noty dávají blues jeho charakter. Čím více takových not je, tím zajímavější je improvizace na bluesové téma, ke které se řadí také rytmická změna melodie. Právě kombinací těchto prvků blues "žije". Následující melodie obsahuje znovu předchozí téma, ale tentokrát s novými, harmonicky spřízněnými tóny.

 

 

 

                       Nejdůležitější "bluesové noty" našich 3 akordů:

 

 

Jistě jste si všimli, že noty v závorkách na vaší harmonice nenajdete. Nejdůležitější z nich je malá septima (u C-dur je to nota "b"). Další důležitou notou je zvýšená nona (9. tón nad základním tónem "g") v akordu G7. I tento tón se nazývá "b"! Pokud budete používat "céčkovou" harmoniku v tónině  G-dur, obdržítě větší počet "bluesových" tónů. Vidíte to na následujícím přehledu, který obsahuje podstatně vyšší počet hratelných "sedmiček" a "devítek".

 

 

zpět

 

 Tento způsob hry (kdy hráč hraje na harmoniku určitého ladění v jiném ladění) je nazýván "CROSS HARP" a většina muzikantů v bluesové, rockové a country hudbě jej používá právě tímto způsobem. Proč? Kromě  té výhody, že můžete hrát větší počet bluesových tónů, získáte možnost hrát větší množství tónů vtahováním a ne foukáním. Všechny "zvukové efekty" jsou při tomto stylu lépe proveditelné a získáte tak širší možnosti pro individuální zvuk nástroje. Pro bluesovou hru je tedy lepší používat harmoniku, která je laděna o  kvintu (5 tónů) níže než ladění, ve kterém chcete hrát.

 

Zvukové efekty

                     Úmyslně na tomto místě použiji terminologii z anglických textů - snad vám to ulehčí práci na netu.

 

Bending = snižované, stahované, ohýbané tóny                     Ukázka v mp3

Tímto způsobem můžete snížit výši tónu harmoniky. Nejlépe je hrát přitom s ústy do špičky a vtahovanými tóny, některé ale fungují docela dobře i při foukání. Zahrajte tón "d" ve čtvrtém kanálu harmoniky. Během vtahování vzduchu se pokuste vytvarovat rty, jako byste chtěli vyslovit "vjů" a silně táhněte! Přitom uslyšíte, jak se tón snižuje. Označení tohoto efektu v notové podobě je následující:

 

 

 

Opačným trikem je nasazení staženého tónu, který tedy zní nejprve níže a postupně se vrací do původní polohy. Notový zápis vypadá takto:

 

Tímto způsobem můžete zahrát tóny, které se na vaší harmonice vůbec nevyskytují, takže můžete získat další bluesové "vychytávky".

 

Hra v tercii

Hrajte tak, abyste foukali do dvou kanálů najednou (např. 3 a 4 nebo 4 a 5 atd.). Nyní znějí dva tóny, vzdálené od sebe o tercii - tato hra je velmi efektní.

Glisando

Kloužete (sjíždíte) při foukání nebo vtahování přes řadu tónů. Notový záznam:

 

 

Wah-wah efekt

Otvíráním a zavíráním rukou dodáhnete zvukových změn. Ruce můžete otvírat pomalu nebo rychle, prostě jak chcete, takže můžete např. imitovat projíždějící vlak.

 

 

 

Tremolo

Tremolo provádíme jazykem při nasazení rtů do špičky. Jazykem přitom rychle pohybujete vpřed a vzad a vyslovujete slabiku "JU-JU-JU". Dobrých efektů lze dosáhnout, pokud při hře do harmoniky mluvíte, napři slabiky "TUT-DUT-TIT-HAH atd. Jakýkoli pohyb jazyka má přímý vliv na zvuk harmoniky.                        zpět

 

 

 

Výměna harmoniky během hry

 

Během hry může zručný hráč používat i několik harmonik - při nutnosti rychlých změn je prostě uchopte do levé ruky a pravou můžete použít pro změny zvuku.

 

 

         zpět

Country hudba

 

Tato hudba vyžaduje poněkud jiný charakter hry než blues. Většinou jsou harmoniky používány pro tóninu, ve které jsou laděny, tedy C-dur pro C-dur atd. Country melodie jsou většinou o něco jednodušší a radostnější než blues.

 

                           

Užitečné odkazy

 

Protože jsem zatím stránky podobné těmto na českém netu nenašel (proto také vznikla tato strana), jsou následující odkazy většinou v angličtině nebo jiných jazycích.

 

Vyčerpávající, velmi dobrá adresa

The diatonic harmonica

Portál pro foukací harmoniky

New Bluesharp harmonica links, amps, effects, and jamming online

Firma Hohner

Výrobce foukacích harmonik

Firma Lee Oskar

Výrobce foukacích harmonik

Harp on!

Vše o harmonikách

Mark's Harmonica Haven

Vše o harmonikách

Portál s mnoha odkazy

http://www.jt30.com/jt30page/links.htm

Asociace hráčů na foukačku

http://sweb.cz/maxihaf/ 

 

 zpět

 

  

Od 13. dubna 2004 jste návštěvníkem číslo

 

CNW:Counter